TARIEF

PARTICULIEREN

primair logo.png

​​60 € / uur

inclusief 21 % BTW

geldig tot 1/1/2023

De reële coaching gesprekstijd wordt in schijven van 15 minuten in rekening gebracht.

Duurtijd coachinggesprek, aantal gesprekken en frequentie op maat.

Betaling per coachinggesprek.

WERKNEMERS EN

ZELFSTANDIGEN


LOOPBAANCOMPETENTIES
Loopbaancheque_label.jpg

in samenwerking met

logo Ziezo..png

ZELFSTANDIGEN

ORGANISATIES

BEDRIJVEN

 

 

op maat

exclusief 21 % BTW

De factuur is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de datum van verzending ervan. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan € 50. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Amelia van Lier.

©

COMPETENTIE

COACHING

In welke competentie wil jij groeien, je expertise verhogen ?

Voorbeelden competenties: conflicthantering, leidinggeven, ondernemerschap, plannen en organiseren, ...

 •  Doelgericht

  • wat wil je bereiken?

  • uitnodigen tot alternatieve gezichtspunten

  • optimaliseren van mogelijkheden en hulpbronnen

 •  Kan best pittig worden

  • klankbord

  • confronteren in veilige omgeving

  • inspireren tot initiatief en durf

  • uitdagen om grenzen te verleggen

 

 • No-nonsense aanpak

  • nuchtere benadering

  • maatwerk

  • concreet en haalbaar stappenplan

 • In vertrouwen

Voorbeeld: ONDERNEMERSCOMPETENTIES

Droom je ervan om een eigen zaak te starten? Heb je al concrete plannen en ga je zelf een onderneming starten? Heb je reeds een zelfstandige zaak?

A.h.v. een wetenschappelijk onderbouwde zelfreflectie-tool; de Entre-Spiegel 2.0, word je gecoacht in het versterken van jouw ondernemerscompetenties.

 
 
 

info over Loopbaancheques:
logo_entrespiegel_2.JPG