MEER INFO:
logo RIZV.png
nidmar_logo_edited.jpg

DISABILITY MANAGEMENT

Disability management’ is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij het biopsychosociale denkkader.

 

In het biopsychosociale model observeert men een interactie tussen het gezondheidsprobleem en zogenaamde contextuele factoren. Deze verschijnen in twee groepen.

 • De persoonlijke factoren zijn verbonden met de patiënt, zijn persoonlijkheidsstructuur, zijn overtuiging omtrent de invloed van zijn ziekte op zijn arbeidscapaciteit, zijn opleidingsniveau, zijn persoonlijke verwachting omtrent tegemoetkoming door de verzekering, naast andere factoren: het feit alleenstaand te zijn, geen werk te hebben, enz.

 • De omgevingsfactoren. We onderscheiden de invloeden gekoppeld aan de attitudes

  • van de zorgverstrekkers, met inbegrip van de artsen en hun overtuiging inzake de invloed van de ziekte op de arbeidsongeschiktheid

  • van de familieomgeving en de nauwe vrienden: zij kunnen de patiënt beïnvloeden in zijn overtuiging en attitudes tegenover zijn gezondheidsprobleem

  • van het arbeidsmilieu:

   • attitude van de werkgever en zijn kaderleden aangaande de werkhervatting

   • attitude van de collega's bij de verwelkoming van de persoon bij zijn werkhervatting, tolerantie tegenover zijn eventueel verminderde rendement als gevolg van zijn ziekte

   • attitude van de arbeidsgeneesheren

   • attitude van de vakbondsorganisaties

  • de jobgebonden fysieke en intellectuele beperkingen

  • het uitkeringssysteem

  • organisatie van de arbeidsmarkt

   • effectief bestaande beroepen

   • werkloosheidsgraad

   • beschikbaar geschikt werk

   • mogelijkheden tot professionele heroriëntatie

De verschillende obstakels en bevorderende factoren voor de werkhervatting worden geëvalueerd. Het gaat om omgevingsfactoren op het niveau van de achterban van de patiënt maar ook op het niveau van het bedrijf om de terugkeer van de patiënt naar het werk voor te bereiden.

Bron: Disability Management based on NIDMAR - Module F - De rol van de evaluatie