TARIEF

WERKNEMERS EN

ZELFSTANDIGEN

Loopbaancheque_label.jpg

in samenwerking met

20190925 - nieuw logo - Vorm.JPG
logo transparant ITINERA.png
inzicht_logo PNG.png
image Divergent.png

INDIEN GEEN RECHT OP LOOPBAANCHEQUE

ZELFSTANDIGEN

ORGANISATIES

BEDRIJVEN

op maat

exclusief 21 % BTW

De factuur is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de datum van verzending ervan. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan € 50. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Amelia van Lier.

PARTICULIEREN

60 € / uur

inclusief 21 % BTW

geldig tot 1/1/2021

De reële coaching gesprekstijd wordt in schijven van 15 minuten in rekening gebracht.

Duurtijd coachinggesprek, aantal gesprekken en frequentie op maat.

Contante betaling of

per coachinggesprek.

primair logo.png

DISABILITY MANAGEMENT

Disability management’ is een methode gericht op jobbehoud of re-integratie in de job, die aansluit bij het biopsychosociale denkkader.

 

In het biopsychosociale model observeert men een interactie tussen het gezondheidsprobleem en zogenaamde contextuele factoren. Deze verschijnen in twee groepen.

 • De persoonlijke factoren zijn verbonden met de patiënt, zijn persoonlijkheidsstructuur, zijn overtuiging omtrent de invloed van zijn ziekte op zijn arbeidscapaciteit, zijn opleidingsniveau, zijn persoonlijke verwachting omtrent tegemoetkoming door de verzekering, naast andere factoren: het feit alleenstaand te zijn, geen werk te hebben, enz.

 • De omgevingsfactoren. We onderscheiden de invloeden gekoppeld aan de attitudes

  • van de zorgverstrekkers, met inbegrip van de artsen en hun overtuiging inzake de invloed van de ziekte op de arbeidsongeschiktheid

  • van de familieomgeving en de nauwe vrienden: zij kunnen de patiënt beïnvloeden in zijn overtuiging en attitudes tegenover zijn gezondheidsprobleem

  • van het arbeidsmilieu:

   • attitude van de werkgever en zijn kaderleden aangaande de werkhervatting

   • attitude van de collega's bij de verwelkoming van de persoon bij zijn werkhervatting, tolerantie tegenover zijn eventueel verminderde rendement als gevolg van zijn ziekte

   • attitude van de arbeidsgeneesheren

   • attitude van de vakbondsorganisaties

  • de jobgebonden fysieke en intellectuele beperkingen

  • het uitkeringssysteem

  • organisatie van de arbeidsmarkt

   • effectief bestaande beroepen

   • werkloosheidsgraad

   • beschikbaar geschikt werk

   • mogelijkheden tot professionele heroriëntatie

De verschillende obstakels en bevorderende factoren voor de werkhervatting worden geëvalueerd. Het gaat om omgevingsfactoren op het niveau van de achterban van de patiënt maar ook op het niveau van het bedrijf om de terugkeer van de patiënt naar het werk voor te bereiden.

Bron: Disability Management based on NIDMAR - Module F - De rol van de evaluatie

 

MEER INFO:

 

© 2020. Amelia van Lier. BTW BE 0673.707.461. All Rights Reserved. Disclaimer en privacy.