TARIEF

PARTICULIEREN

primair logo.png

​​60 € / uur

inclusief 21 % BTW

geldig tot 1/1/2023

De reële coaching gesprekstijd wordt in schijven van 15 minuten in rekening gebracht.

Duurtijd coachinggesprek, aantal gesprekken en frequentie op maat.

Betaling per coachinggesprek.

 

 

op maat

exclusief 21 % BTW

De factuur is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de datum van verzending ervan. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan € 50. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Amelia van Lier.

ZELFSTANDIGEN

ORGANISATIES

BEDRIJVEN

©

PERSONAL COACHING

Samen gaan we jouw persoonlijke uitdaging aan.

 •  Inzicht in jezelf, omgeving en omstandigheden

  • doel verduidelijken

  • uitnodigen tot alternatieve gezichtspunten

  • optimaliseren van mogelijkheden en hulpbronnen

 • Kan best pittig worden

  • klankbord

  • confronteren in veilige omgeving

  • inspireren tot initiatief en durf

  • uitdagen om grenzen te verleggen

 • No-nonsense aanpak

  • nuchtere benadering

  • maatwerk

  • concrete en haalbare opties in kaart brengen

 • In vertrouwen