TARIEF

WERKNEMERS EN

ZELFSTANDIGEN

Loopbaancheque_label.jpg

in samenwerking met

INDIEN GEEN RECHT OP LOOPBAANCHEQUE

ZELFSTANDIGEN

ORGANISATIES

BEDRIJVEN

op maat

exclusief 21 % BTW

De factuur is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na de datum van verzending ervan. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan € 50. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Amelia van Lier.

PARTICULIEREN

60 € / uur

inclusief 21 % BTW

geldig tot 1/1/2023

De reële coaching gesprekstijd wordt in schijven van 15 minuten in rekening gebracht.

Duurtijd coachinggesprek, aantal gesprekken en frequentie op maat.

Betaling per coachinggesprek.

primair logo.png
logo Ziezo..png
©

RE-INTEGRATIE

COACHING

​​Samen bereiden we jouw terugkeer naar het werk na langdurige afwezigheid voor met aandacht voor terugvalpreventie.

Structurele aanpak:

* Actuele match met huidige/vorige job

* Hoe omgaan met conflicten?

* Hoe omgaan met drempels/valkuilen?

* Terugkeer binnen of buiten de organisatie?

* Voorbereiding bespreking werkhervatting op het werk

* Regelmatig evaluaties

* Terugvalpreventie

 
 
 
info over Loopbaancheques:

​​​

cdmp_logo.jpg