logo IVOC.png
logo alimento.PNG
logo Volta.PNG
© Copyright

TERUGBETALING LOOPBAANCHEQUES

1. Mag de werkgever de loopbaancheques betalen?

Ja. Je werkgever mag als derde betaler of sponsor optreden.

Dan betaalt hij jouw persoonlijk aandeel (40 €/loopbaancheque) terug.

Opgelet: je werkgever mag niet in jouw plaats beslissen waar en wanneer je loopbaancheques aanvraagt en waarvoor je ze gebruikt. Je werkgever kan de loopbaancheques niet in jouw plaats bestellen bij de VDAB.

2. Ben je werknemer in de kleding- en confectiesector (PC 109 en PC 215)?

Je kan aan het sectoraal opleidingsfonds voor bedrijven en werknemers in de Belgische kleding- en confectiesector een terugbetaling vragen voor loopbaanbegeleiding met of zonder loopbaancheques via aanvraag IVOC-leerrekening.

1. aanmelden leerrekening;

2. kopie bewijs deelname aan loopbaanbegeleider vragen en samen met betalingsbewijs (en kopie loopbaancheque) aan IVOC bezorgen.

3. Ben je werknemer in de sector van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220)?

Je kan aan Alimento een terugbetaling vragen van jouw persoonlijk aandeel (40€/loopbaancheque) via het terugbetalingsformulier op hun website.

4. Ben je arbeider in de sector van de metaalhandel (PC 149.04)?

Aanvraagformulier terugbetaling loopbaanbegeleiding met of zonder loopbaancheques (max. 80 €/6 jaar) bij het Sociaal Fonds voor de handelsbedrijven van de metaalsector.

5. Ben je arbeider in de sector van de elektrotechniek (PC 149.01)?

Aanvraag terugbetaling loopbaanbegeleiding met of zonder loopbaancheques (max. 80 €/6 jaar) bij Volta fbz mits ingevuld formulier N12 samen met een kopie van de factuur en een bewijs van betaling.