Payconiq - QR-code - Lia van Lier Coachi
©

INDIEN VERPLAATSING naar praktijk NIET MOGELIJk is:

online videogesprek via WHEREBY

Whereby is een GDPR-veilige tool dat zonder account of download vanuit de browser op een pc kan gebruikt worden voor een online videogesprek.

​Op voorhand

1. Test webcam, microfoon, speaker en internetverbinding.

2. Indien niet via loopbaancheques of factuur: installeer Payconiq by Bancontact app op je smartphone en koppel je bancontact-kaart.

3. Kies een plek waar je alleen bent. Aanwezigheid van andere personen is niet toegelaten, ook niet uit zicht van de camera.

Zet je niet met je rug voor een raam, want dan is er te veel tegenlicht.

Zet de radio uit, je gsm op stil en sluit alle ramen.

Op het tijdstip van de afspraak

1. Surf naar https://whereby.com/liavanlier

2. Typ jouw naam onder "Your name" en klik op "Continue"

3. Klik op “Request permissions

4. Klik op “Toestaan” om camera en microfoon te delen.

5. Klik op “Knock

Betaling op het einde van de sessie

* Loopbaancheque VDAB

Via mail "Bewijs van deelname" bevestigen en POP invullen.

* Via Payconiq by Bancontact

1. Scan de QR-code op deze webpagina.

2. Voer het te betalen bedrag in.

3. Geef pincode in.